Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

Działania w ramach projektu edukacyjnego pod takim tytułem były realizowane w naszej szkole, w pierwszym tygodniu czerwca. Tym projektem edukacyjnym chcieliśmy przypomnieć jak w okresie międzywojennym wyglądało uzdrowisko i jego ówczesny klimat. Chcemy kontynuować i pogłębiać pomysł pani Magdaleny Tomalak-Zalewskiej, pani Małgorzaty Rybińskiej, Fundacji imienia Jerzego Koleckiego oraz grupy pasjonatów, którzy zainicjowali akcję w naszym mieście „Dawnej Rabki czar”.

Nowatorstwo naszych działań polegało na wzbogaceniu treści programowych o zagadnienia  związane z miastem i historią regionu. W realizację innowacji włączeni są  nauczyciele różnych przedmiotów dydaktycznych oraz wychowawcy zespołu pozalekcyjnego, a ich działania są wspólnie zaplanowane, zmierzające do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego przy wykorzystaniu różnych metod i form pracy.

W ramach projektu uczniowie brali udział w lekcjach przedmiotowych:

- języka polskiego (Piękno gorczańskiej ziemi w wierszach Antoniny Zachary-Wnękowej; W magicznym świecie baśni Gorców; Twórca i jego czasy; Poezja okresu dwudziestolecia międzywojennego; Nazewnictwo uzdrowiskowe. Słowotwórstwo);

- języka angielskiego (Rabka dawniej i dziś konstrukcje zdaniowe z there is/are i there was/were; Praktyczne mówienie – opis klasy lekcyjnej dawniej i dziś; Atrakcje turystyczne w Rabce na początku XX wieku użycie czasu Past Simple w zdaniach; Polska moda dawniej i dziś; Rabczańskie obiekty dawniej i dziś wypowiedź pisemna w formie wpisu na blog);

- języka niemieckiego („Spacerkiem po Rabce” – przewodnik w języku niemieckim);

- matematyki (Rozwiązywanie zadań tekstowych w oparciu o informacje zawarte w starych przewodnikach o Rabce; Wymiary skoczni narciarskiej w Rabce – zastosowanie Twierdzenia Pitagorasa);

- historii („Do wód” – historia kurortu w okresie międzywojennym; Rabka międzywojenny Sztetl; Szlakiem zabytków architektury uzdrowiskowej);

- wiedzy o społeczeństwie (Społeczeństwo Rabki w okresie międzywojennym);

- geografii (Położenie Rabki w kotlinie śródgórskiej – schemat pasm i szczytów; Mapa /plan Rabki/ - zajęcia w terenie);

- przyrody (Rabka-Zdrój – plan miasta; Mikroklimat w Rabce);

- biologii (Drzewa i krzewy naszych okolic-zajęcia terenowe; Pomniki przyrody w Rabce);

- chemii (Badanie składu i właściwości solanki);

- informatyki (Rabka na starej fotografii – prezentacja multimedialna; Dzieci w Rabce w latach 20 XX wieku – prezentacja);

- plastyki (Moda w przedwojennej Rabce – projekty strojów; Szlakiem architektury drewnianej; Rabka jak na starej fotografii);

- religii (Święta Teresa od dzieciątka Jezus patronka rabczańskiej kaplicy; Na rozstaju dróg przydrożne krzyże i kapliczki w dawnej Rabce);

- zajęciach z wychowawcą (Moda w dawnej Rabce. Przeboje muzyczne lat 20, 30-tych w Polsce i na świecie);

- w edukacji wczesnoszkolnej (Gry i zabawy w strojach z epoki; Gry i zabawy z dawnych lat… - książeczka edukacyjna);

Wychowawcy kontynuowali omawiane tematy podczas zajęć wychowawczych oraz spacerów po Rabce.

Finałem był  udział wszystkich uczestników projektu w imprezie miejskiej organizowanej w  dniu 7 czerwca 2019 roku na deptaku w Rabce –Zdroju.

Magię dawnej Rabki można zobaczyć zaklętą w fotografiach …

Zapraszamy do galerii

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej