Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

W dniu 17 czerwca w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce odbyło się spotkanie z okazji wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie „Kawalerowie Orderu Uśmiechu – obrońcy praw dziecka” organizowanym przez szkołę. Patronat honorowy nad konkursem literacko-plastycznym objął Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak oraz Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia „Szeryf Praw Dziecka” w ramach projektu UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka”. Na uroczystość przybyli: Halina Cimer - Małopolski Wicekurator Oświaty; Leszek Świder – Burmistrz Miasta Rabki-Zdrój; Alicja Sienkowiec – Starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu; Kawalerowie Orderu Uśmiechu: Mariola i Piotr Burcanowie oraz Józef Mateja; Lucyna Tomaszek – Pielęgniarka Naczelna Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju; Jan Pitek  – Wicedyrektor Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju z Anną Czyszczoń – Kierownikiem wychowania; Iwona Szymaszek – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci „Solidarność” w Radziszowie z Bożeną Mrowiec – kierownikiem wychowania; Łukasz Jarosz – zawodowy mistrz świata w kick boxingu. Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pani Haliny Cimer oraz Dyrektora Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Pana Krystiana Mordarskiego - lista nagrodzonych http://www.zsurabka.tit.pl/images/bohaterowieorderuusmiechu.pdf

Następnie wręczono odznaczenia „Szeryfa Praw Dziecka”. Idea przyznawania odznaczeń  opiera się na założeniu, iż każde dziecko ma prawo do uczestniczenia w życiu lokalnym swojej społeczności jako pełnoprawny obywatel. Oznacza to, że ma możliwość oceniania działań podejmowanych na rzecz najmłodszych oraz zgłaszania swoich pomysłów osobom odpowiedzialnym za realizację danych przedsięwzięć. Otrzymanie tego tytułu jest formą docenienia i podziękowania za szczególne zasługi ale także zobowiązaniem do dalszej pracy i podejmowania kolejnych wysiłków. Gwiazda „Szeryfa Praw Dziecka” jest nie tylko honorowym i zobowiązującym odznaczeniem ale także narzędziem do kształtowania postaw obywatelskich i samodzielności wśród dzieci. Społeczność uczniowska przez kilka tygodni zgłaszała swoje nominacje wraz z uzasadnieniem do tego honorowego odznaczenia. Po przeprowadzeniu analizy kandydatur i tajnym  głosowaniu, kapituła składająca się z przedstawicieli samorządu uczniowskiego w składzie: Anna Piątkowska (LO), Karolina Wójciak  (LO), Aleksander Kaciupa (SP), Marta Jeske (SP), wyłoniła laureatów. Odznaczenie „Szeryfa Praw Dziecka” przyznano:

Leszkowi Świdrowi – za zaangażowanie w rozwój Miasta Dzieci Świata, tworzenie infrastruktury przyjaznej dzieciom, starania o czyste powietrze - tak bardzo potrzebne naszemu uzdrowisku, za działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej młodzieży oraz otwartość na pomysły dzieci i młodzieży.

Alfredzie Lipnickiej – za to, że „dogaduje się z młodzieżą bez słów”, zawsze obdarza serdecznym uśmiechem każdego pacjenta, emanuje od niej „młodość ducha”, dzięki niej pobyt w sanatorium mija nam w miłej atmosferze, jest kochaną, serdeczną i miłą pielęgniarką, która całkowicie poświęca się chorym dzieciom.

Łukaszowi Jaroszowi – wybitnemu sportowcowi za wzór do naśladowania przez młodzież, wskazywanie właściwych ścieżek życiowych, motywowanie i wspieranie do walki z wewnętrznymi słabościami, za działalność charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży leczonej w Rabce-Zdroju.

Magdalenie Czerwińskiej-Wyraz – za wielkie zaangażowanie i wytrwałość w pomoc chorym na mukowiscydozę dzieciom, za przeprowadzanie akcji charytatywnych na ich rzecz, za walkę o każdy lepszy dzień w ich trudnej sytuacji życiowej, za serce oddane dzieciom  i uśmiech wywołany na ich twarzach.

Doktorowi Andrzejowi Pogorzelskiemu – wieloletniemu Prezesowi „Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą”, który posiada nie tylko wiedzę i doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy ale i wyjątkową empatię oraz skromność. Jest lekarzem, którego „nigdy się nie zapomina”, daje wsparcie wielu chorym dzieciom, odznacza się cierpliwością i bezinteresownością w swoich działaniach zachowując jednocześnie pogodę ducha.

W części artystycznej uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego przez Renatę Sieńko, Urszulę Tuszyńską, Ewę Kierzyk i Katarzynę Pistoja przedstawili spektakl podsumowujący projekt edukacyjny „Lata 20., lata 30.”, który realizowany był w szkole od początku czerwca 2019r. przenosząc wszystkich uczestników w klimat minionych lat…

W tym uroczystym dniu zorganizowano także  zajęcia prowadzone z dziećmi przez nauczycieli dotyczące Konwencji Praw Dziecka. Uczniowie oglądali filmy, pracowali w zespołach nad tematyką praw i obowiązków dzieci,  a także namalowali plakat grupowy na wielkoformatowym papierze pt. "Konwencja Praw Dzieci".    

Zapraszamy do galerii

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej