Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

W dniu 2 września 2019 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce zainaugurowali  nowy rok szkolny. Uczniowie zebrani w auli szkoły IGiCHP  przywitali gromkimi brawami dyrekcję szkoły oraz nauczycieli. Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły pan Krystian Mordarski, powitał wszystkich zebranych, szczególnie uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole, do których skierował  słowa wskazujące kierunki pracy w bieżącym roku szkolnym.

Normą w naszej szkole jest wzajemny szacunek i życzliwa atmosfera,  gdzie każdy ma prawo głosu w sprawach szkoły. Wszystkim naszym uczniom zapewniamy uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości. 

Pan dyrektor życzył wszystkim sukcesów, zadowolenia, osiągnięć na miarę możliwości, zdrowia, zapału i energii w pokonywaniu napotkanych trudności. Przedstawił nowym uczniom grono pedagogiczne i wychowawców  uczniów klas I. Wicedyrektor szkoły, pani Sylwia Koperniak, dołączyła do wcześniej wypowiedzianych życzeń. Następnie wszyscy uczniowie udali się do sal na spotkanie z wychowawcami klas.

  

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej