Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce
  • Co roku u ok. 400 tys. mieszkańców Starego Kontynentu stwierdza się zatrzymanie akcji serca. Ogólnoeuropejska akcja, organizowana m.in. z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, ma zwiększyć wiedzę o tym, jak pomóc w momencie zawału.
  • Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. 
  • Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
  • Jak przekonują organizatorzy akcji, podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. 
                                                                                                                                                    Więcej informacji na stronie restartaheart.eu
  • Nasza szkoła aktywnie włączyła się w tę szlachetną i bardzo potrzebną akcję. 14 października-w ramach EUROPEJSKIEGO DNIA PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA-obchodzonego w tym roku pod hasłem: "Dzieci ratują Życie”, przeprowadzono warsztaty dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie prowadził ratownik medyczny pan Michał Zmarz /www.speleomed.pl/. Warsztaty przeprowadzone były w trzech grupach: dla kl. I-III, kl. IV-VI i I-III gimnazjum. Po części teoretycznej pod czujnym okiem ratownika oraz nauczycieli przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy, uczniowie przystąpili do ćwiczeń praktycznych na fantomach.
    Chcesz zobaczyć jak było? Sprawdź w galerii! 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej