Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

Uroczystości 50-lecia otwarcia szkoły im. Macieja Leona Jakubowskiego przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym Św. Teresy w Rabce, którą celebrował Ksiądz Proboszcz - Dariusz Pacula. Przewodnią myślą Jego homilii było, aby w dzisiejszych czasach nie zapominać o wartościach przeszłości, które są fundamentem budowania współczesności. Uczestnicy uroczystości po Mszy Św. udali się do budynku Szacownej Jubilatki przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b, gdzie Dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych - Krystian Mordarski przywitał wszystkich przybyłych gości, min.: Halinę Cimer - Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie; Dariusza Styrnę – Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; Bożenę Bryl – Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu oraz dyrektorów dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie, dyrektorów rabczańskich szkół a także nauczycieli seniorów związanych ze szkołą przy Instytucie.
Dyrektor Krystian Mordarski w swoim przemówieniu odniósł się do historii, bogatego dorobku poprzedników a także do bieżącej działalności i sukcesów jakie odnosi szkoła. Jak ważna jest działalność pedagogiczna w placówce leczniczej podkreśliła Pani Dyrektor IGiCHP Maria Dunaj. Początki działalności pedagogicznej, w tym nauczania przyłóżkowego, które dało początek powstaniu szkoły przypomniał zebranym Pan Bogdan Zaliński – nauczyciel historii, były Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Prof. M.L Jakubowskiego. Wspomnienia kontynuował dr nauk med. Joachim Buchwald – wieloletni dyrektor Instytutu, w których odwołał się do postaci profesora Jana Rudnika – twórcy i dyrektora ośrodka pneumonologii dziecięcej w Rabce. Do bieżącej działalności wychowawców odniosła się Pani Halina Skawska – obecny kierownik wychowania, były dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Głos zabrała również druhna Ewa Kotarba wspominając działalność Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku. Podziękowania za wieloletnią współpracę i życzenia z okazji Jubileuszu złożyła Pani Magdalena Czerwińska-Wyraz wiceprezes Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Gratulacje od Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu przekazała Pani dr Katarzyna Ceklarz. Głos zabrali także Małopolski Wicekurator Oświaty Pani Halina Cimer, Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder oraz Marek Szarawarski – wieloletni Dyrektor Śląskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci w Rabce, Radny Powiatowy. Na zakończenie Pan Tadeusz Jurzak nauczyciel - senior przywołał pamięć wszystkich zmarłych pedagogów, podzielił się własnymi wspomnieniami związanymi z pracą z dzieckiem chorym. W swoim wzruszającym wystąpieniu poruszył serca wszystkich obecnych na uroczystości. Jubileusz uświetniły występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu Filia w Rabce-Zdroju, Kapela Kuby Rusieckiego oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych. Uczniowie wszystkim gościom wręczali symboliczną różę wykonaną własnoręcznie oraz wydaną specjalnie na tę uroczystość publikację autorstwa Bogdana Zalińskiego, pt.: „50 lecie szkoły przy IGiCHP. Z kart historii pedagogicznej”, której wydanie zostało sfinansowane ze środków Fundacji Rozwoju Regionu Rabka. Na zakończenie Pan Dyrektor zaprosił wszystkich gości do zwiedzania wystaw przygotowanych przez uczniów i nauczycieli oraz pomieszczeń szkoły.

Zapraszamy do galerii

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej