Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

W piątek, 25 października w ramach programu „Szkoła pamięta” uczniowie ZSU spotkali się z zuchami i harcerzami Drużyny Wielopoziomowej Hufca Podhalańskiego ZHP  im. Danuty Siedzikówny „Inki” na cmentarzu parafialnym przy ulicy Orkana. Podczas spotkania zatrzymaliśmy się przy grobach żołnierzy walczących o wolną i niepodległą Polskę w latach 1914 – 1918, 1939 - 1945. Był to czas wspomnień i refleksji. W nawiązaniu do ich bohaterskiego czynu oraz ofiary w postaci swojego życia poruszyliśmy wzorce patriotycznej postawy względem naszej umiłowanej ojczyzny. Był to też czas rozmowy na temat szacunku, wdzięczności i pamięci o tych, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii naszego kraju, regionu. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć bohaterów naszej wolności zapalając symboliczne znicze. Spacerując wzdłuż cmentarnej alejki zatrzymaliśmy się przy Krzyżu Katyńskim. Tam zwrócono szczególną uwagę na dwie płaskorzeźby przedstawiające Matkę Boską Katyńską i Matkę Boską Kozielską oraz przypomniano wydarzenia historyczne z 1940 roku. Kolejnym ważnym miejscem był Pomnik z urną ofiar niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych.

Spotkanie zakończyło się przekazaniem iskierki przyjaźni i wspólną modlitwą. Ta historyczna wędrówka była lekcją pogłębiania wiadomości na temat przeszłości naszej ojczyzny i naszych bohaterów.

Dziękujemy zuchom i harcerzom Drużyny Wielopoziomowej Hufca Podhalańskiego ZHP, że razem mogliśmy uczestniczyć w tej patriotycznej wędrówce. 

Zapraszamy do galerii

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej