Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

W dniach 18-24 października 2019, sosnowiecka Fundacja Aktywni w Europie przeprowadziła na Podhalu działania w ramach projektu „We are all humans" (projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus+).W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli udział młodzi ludzie z tureckiej organizacji Magna Carta Genclik Dernegi z Ankary i czeskiej organizacji Asociace stredoskolskych klubu Ceske republiky z.s. z Brna. Fundację reprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie odbyło się w Poroninie i uczestniczyło w nim 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników w wieku 15-19 lat i 2 liderów.

Przedsięwzięcie poruszało tematykę praw człowieka, ich przestrzegania oraz przeciwdziałania ich łamaniu. Jego celem było poszerzenie wiedzy, związanej z prawami człowieka, ich przestrzeganiem; podniesienie świadomości, jak należy przeciwdziałać łamaniu praw człowieka oraz rozwinięcie postaw tj. otwartość, tolerancyjność, empatia czy solidarność.
„We are all humans" miał również za zadanie uzmysłowienie młodym ludziom, że łamanie praw człowieka jest poważnym problemem, pojawiającym się w każdym państwie, otoczeniu
i społeczności, z którym należy walczyć oraz przeciwdziałać temu zjawisku.

Projekt został zrealizowany w języku angielskim, przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej tj. gry z imionami, gry integracyjne, zajęcia tematyczne, zajęcia teatralne, prezentacje, pokazy filmowe, praca w grupach międzynarodowych, wieczory narodowe, refleksje i ewaluacje.

Uczestnicy projektu „We are all humans" odwiedzili naszą szkołę (zarówno szkołę podstawową, jak i liceum ogólnokształcące), i zaprezentowali stworzony wspólnie performance pt.: „Gallery of human rights". Jego celem było nagłośnienie problemu łamania praw człowieka. Wykorzystali w nim elementy pantomimy, jako narzędzia przekazu. W ramach spotkań, młodzi ludzie, uczestniczący w projekcie, opowiedzieli o tematyce, która została podjęta podczas wymiany, a także o programie Erasmus+. Spotkania były okazją do podjęcia dyskusji na temat zjawiska łamania praw człowieka. 

Zapraszamy do galerii 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej