Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

8 listopada 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce włączając się w ogólnopolską akację „Szkoła do Hymnu” o godzinie 11:11 wspólnie z zaproszonymi gośćmi ze Szkoły dla Niewidomych i Słabowidzących Rabce Zdroju odśpiewali Hymn Państwowy. Następnie  odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Akademia przede wszystkim miała przypomnieć tamte ciężkie czasy i wzbudzić w nas refleksję. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Uczniowie w scenach przedstawili  Polskę okupowaną przez zaborców Rosję, Prusy i Austrię oraz Polaków walczących o wolność. Ukazano ducha narodu polskiego poprzez odegranie sceny strajku dzieci wrzesińskich  przeciw germanizacji, głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim. W dalszej cześć artystycznej został przedstawiony naczelny wódz Legionów Józef Piłsudski, wraz z Legionistami, którzy wywalczyli Wolność.

Uczniowie aktywnie zaangażowali się w szkolne obchody Święta Niepodległości, swoją postawą i zachowaniem ukazali piękno patriotyzmu i szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów.

W godzinach popołudniowych miała miejsce siódma edycja Przeglądu Pieśni Patriotycznych. Do wspólnego śpiewania dołączyli harcerze Drużyny Wielopoziomowej Hufca Podhalańskiego ZHP  im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rabce -Zdroju.

"Dziewczyna z granatem"

Zapraszamy do galerii

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej