Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

12 grudnia 2019r. odbył się  konkurs piosenki angielskiej "English Song Contest". Celem konkursu było propagowanie nauki języka angielskiego poprzez piosenkę, utrwalanie i wzbogacanie leksyki, prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów oraz promocja talentów.  Konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe: uczniowie z  klas 1-3 oraz klas 4-8.

Jury oceniało zarówno występy solowe, jak i duety. Ocenie podlegały: poprawność wykonania piosenek w języku angielskim (znajomość melodii i tekstu), walory głosowe wykonawcy (intonacja, dykcja), interpretacja utworów, walory sceniczne. Każdy uczestnik otrzymał dyplom. 

Wszystkim wykonawcom  dziękujemy za udział  w konkursie i  gratulujemy sukcesów.

Zapraszamy do galerii

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej