Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

MALOWANIE NA SZKLE

Dzieci z najmłodszych grup(VII i VIII) spotkały się 3.12.2019r. na zajęciach plastycznych z p. Ewą Piechotą- rabczańską malarką. Pani Ewa pokazała nam jak prawidłowo malować na szkle. Tematyka zajęć była dostosowana do naszych zainteresowań. Wykonane przez nas obrazki będą naszą pamiątką z pobytu z sanatorium.

Uczniowie malują pędzlami po szkle. Na stole farby plakatowe i kubki z wodą.     

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - „Portret św. Mikołaja”, kartki bożonarodzeniowe

W trakcie całego turnusu wychowawcy  organizowali różnorodne zajęcia, na których poznawaliśmy  ciekawe techniki plastyczne, np. orgiami, malowanie na folii farbami transparentnymi, wycinanki, decupage. Ponieważ był to czas oczekiwania na Mikołaja i święta Bożego Narodzenia, wykonaliśmy portrety Świętego ozdoby choinkowe, kartki świąteczne tymi technikami. Podczas pracy musieliśmy wykazać się dokładnością i cierpliwością. Wykonane przez nas  prace ozdobiły nasze korytarze sanatoryjne, a kartki świąteczne uświetniły  szkolny konkurs plastyczny.

Trzy uczennice siedzą przy stole. Ozdabiają kolorowe kartki świątecznymi elementami wyciętymi z papieru.    9 kartek świątecznych wykonanych różnymi technikami.

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM

5.12.2019r. w ramach cyklicznych spotkań, odbyliśmy wycieczkę do siedziby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno – dydaktycznych mających na celu przygotowanie nas do bezpiecznego wędrowania po górach oraz zapoznanie z pracą ratowników górskich. Pan ratownik przekazał nam niezbędna wiedzę na temat bezpieczeństwa swojego i innych w górach, przypomniał o numerach alarmowych oraz co czynić w sytuacjach awaryjnych w górach. Prelekcja połączona była z wyświetlaniem filmu i pokazem sprzętu ratowniczego. Były to dla nas bardzo ciekawe zajęcia.

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej