Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

Zespół  Szkół  Uzdrowiskowych  powstał  1.09.2005r.  w  wyniku  połączenia   dwóch  szkół:  Zespołu  Szkół  Specjalnych w Dziecięcym  Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym Rodziny Kolejowej w  Rabce Zdrój    HISTORIA Zespołu Szkół Specjalnych w DSU-RRK w Rabce Zdrój  i Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy "Uzdrowisko - Rabka" S.A. w Rabce Zdrój    HISTORIA Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rabce Zdrój.

Od 1.09.2008 roku, na mocy uchwały nr XIX/286/08 Sejmiku Małopolskiego z dnia 26.05.08 włączono także do Zespołu Szkół Uzdrowiskowych Liceum Ogólnokształcące, funkcjonujące dotychczas w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. prof. Macieja Leona Jakubowskiego przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. prof. Jana Rudnika 3b. Zgodnie z tą uchwałą zlikwidowano z dniem 31.08.2008r.  Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, a uczniom zlikwidowanych szkół zapewniono kontynuowanie nauki w strukturze Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce.

 Poprzednie strony internetowe: 
 http://zsurabka.tit.pl/oldsite                                                                                                           
 http://www.zsurabka.tit.pl/oldsite/liceumwppu/index.html/.

Główna siedziba Zespołu zlokalizowana  jest  w  nowoczesnym, dobrze wyposażonym  budynku przy ul. Słowackiego 10, a siedziba Liceum Ogólnokształcącego mieści się dalej w budynku przy  IGiCHP ul. prof. Jana Rudnika 3b.
Szkoła  połączona  jest  przewiązką  z  oddziałami  "Uzdrowiska - Rabka".  Zajmuje  39 pomieszczeń (klasy  lekcyjne, świetlice,  biblioteka,  gabinety,  pomieszczenia  administracji  i  pomieszczenia  gospodarcze).  Obiekt  usytuowany  jest  w  malowniczej  okolicy u  podnóża  góry  Bania.

Uczniami szkoły są pacjenci, przyjeżdżający do Rabki po zdrowie z całej Polski, a leczenie ich odbywa się w sanatoriach "Uzdrowisko Rabka" S.A. oraz Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. 

W skład Zespołu wchodzą:
     a) Szkoła  Podstawowa Specjalna 
     b) Gimnazjum Specjalne
     c) Liceum Ogólnokształcące
     d) Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych.

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej