Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

DYREKTOR  ZESPOŁU  SZKÓŁ  UZDROWISKOWYCH  W  RABCE  

mgr Krystian Mordarski

Wykształcenie: wyższe magisterskie kierunek: historia

 • Studia podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie
 • Studium Nauczycielskie: specjalność nauczanie początkowe
 • Kurs Kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej
 • Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą

 Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

 

WICEDYREKTOR  ZESPOŁU  SZKÓŁ  UZDROWISKOWYCH  W  RABCE  

dr Sylwia Koperniak

Wykształcenie: stopień naukowy doktora nauk biologicznych 
                              wyższe magisterskie kierunek: biologia

 • Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki terapeutycznej (leczniczej)
 • Studia podyplomowe w zakresie chemii
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą

 Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

 

WICEDYREKTOR  ZESPOŁU  SZKÓŁ  UZDROWISKOWYCH  W  RABCE  

mgr Marta Woźniak

Wykształcenie: wyższe magisterskie kierunek: filologia polska

 • Studia podyplomowe w zakresie edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzanie oświatą
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany


KIEROWNIK ZESPOŁU POZALEKCYJNEGO ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH 

mgr Katarzyna Kosek-Kapłon

Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalność:
pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej

 • Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
 • Studium Nauczycielskie: nauczyciel przedszkola

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

 

KIEROWNIK ZESPOŁU POZALEKCYJNEGO ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH  

mgr Halina Skawska

Wykształcenie: wyższe magisterskie kierunek: pedagogika specjalność pedagogika
specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej

 • Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnego kierowania i zarządzania szkołą
 • Studium Nauczycielskie: nauczyciel przedszkola
 • Kurs Kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej
 • Studia podyplomowe w zakresie Menedżer Ekonomii Społecznej

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej