Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu zawarła porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Uzdrowiskowych w Rabce. W imieniu uczelni dokument podpisał - rektor i prof. PPWSZ ks. dr hab. Stanisław Gulak, a w imieniu szkoły - dyrektor Krystian Mordarski.

W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczyli też uczniowie liceum ogólnokształcącego wraz z wicedyrektorem ZSU p. Sylwią Koperniak i pedagogiem szkolnym p. Heleną Hudomięt-Dziwisz.

W ramach porozumienia studenci PPWSZ będą mogli odbywać praktyki w naszej szkole, do której uczęszczają przewlekle chore dzieci z całej Polski i pacjenci IGiCHP w Rabce-Zdroju.

"Praca w tej szkole, to wyjątkowe wyzwanie, wręcz rodzaj służby, która skłania ku wyjątkowym wartościom" – podkreślił rektor ks. dr hab.Stanisław Gulak. Dodał, że "dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, praktyki te będą miały szczególny charakter. Będzie to prawdziwa szkoła życia, oparta o zasady personalizmu i humanizmu".
Uczniowie liceum będą mieć dodatkowe spotkania z wykładowcami podhalańskiej uczelni. Uczelnia będzie sprawować patronat nad klasą o profilu związanym z promocją zdrowia i turystyką.

W podpisanym porozumieniu zaznaczono także, że „w ramach współpracy będą realizowane wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne, edukacyjne, będą również konferencje, szkolenia, warsztaty, a także wzajemna promocja. Ma być także prowadzona merytoryczna współpraca przy opracowywaniu programów i projektów”.
Istotne jest również to, iż uczniowie liceum będą mogli uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie Uczelni w Nowym Targu.

Za realizację podpisanego porozumienia ze strony Uczelni odpowiedzialna jest - mgr Bogumiła Kiełtyka, a ze strony Zespołu Szkół Uzdrowiskowych - wicedyrektor dr Sylwia Koperniak.

      

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej