Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 Plan Pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza 
w roku szkolnym 2016/2017

Opiekunowie: Helena Hudomięt – Dziwisz, Justyna Czyszczoń

Liderzy: Paweł Kościelniak, Ewelina Pyka, Ada Rusiecka, Mariusz Kołodziejczyk, Andrzej Gołębiowski, Joanna Kowalczyk 

Wrzesień

1.     Spotkanie informacyjne dla osób pragnących zostać wolontariuszami.
2.     Przyjęcie nowych członków i zapoznanie ich z planem pracy.
3.     Wybór Liderów, Sekretarza i Skarbnika.
4.     Promocja idei wolontariatu:
        - wykonanie gazetki ściennej;
        - rozmowy indywidualne z uczniami;
        - zamieszczanie informacji dotyczących działalności Klubu na stronie internetowej szkoły.

Październik

1.     Przekazanie kartek emerytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2.     Udział w akcji „Szkoło Pomóż i TY”

Listopad

1.     Przeprowadzenie akcji "Góra grosza" 
2.     Zapalnie zniczy na grobach żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej.
3.     Udział w akcji „Szlachetna Paczka”

Grudzień

1.     Akcja świąteczna „Maskotka na  Mikołajka" - zbiórka maskotek, zabawek, słodyczy.
2.     Obchody dnia Wolontariusza (gazetka informacyjna, strona internetowa)

Styczeń

Luty

1.     Wykonanie stroików świątecznych dla pracowników IGiCHP w Rabce Zdrój
2.     Aukcja w ramach działalności  Klubu Szkół UNICEF

Marzec

1.     Wykonanie stroików świątecznych dla pracowników IGiCHP w Rabce Zdrój

Kwiecień

Cały rok

1.     Pomoc uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce oraz mającym trudności w funkcjonowaniu w szkole
2.     Udział w akcjach okolicznościowych.

Czerwiec

1.     Podsumowanie całorocznej pracy.
2.     Wybór i nagrodzenie wolontariusza roku szkolnego 2016/2017.

 Plan Pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza jest dokumentem otwartym tzn. możliwe jest dokonywanie jego modyfikacji w trakcie realizacji.

 

 

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej