Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY SZKOŁY

  • Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły
  • Stworzenie warunków funkcjonowania szkoły wolnej od zagrożeń
  • Wspomaganie procesu leczenia
  • Stworzenie warunków umożliwiających kontynuowanie nauki dziecku przebywającemu na leczeniu
  • Stworzenie warunków zwiększających szanse edukacyjne uczniów
  • Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zapewnienie różnorodnej formy zajęć wychowawczo – terapeutycznych oraz do udziału w społecznych programach realizowanych w szkole
  • Propagowanie wartości patriotycznych
  • Promocja wartości prozdrowotnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej