Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

W kwietniu 2017r. przedstawiciel naszej szkoły - wiecedyrektor Marta Woźniak uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, które prowadziła Koordynator Projektu ZPB-nadkomisarz Izabela Ciarka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Podsumowano dotychczasową działalność projektu oraz przypomniano o celach, którymi są:
* zmiana mentalności społeczeństwa i sposobu myślenia o bezpieczeństwie oraz odpowiedzialności za nie,
* świadomość wspólnych celów,
* świadomość korzyści płynących z ich osiągnięcia,
* komunikacja pomiędzy partnerami.
Omówiono trzy etapy projektu (terminy, dokumentację, konstrukcje projektu i planu działania, formy promocji i obszary):
I - Przyznanie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” na pierwsze 2 lata,
II - Przedłużenie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” na kolejne 5 lat,
III - Lider Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

 

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej