Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

Spotkanie ze Strażą Miejską

W dniu 10 stycznia w LO odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej panem Kazimierzem Zapałą, podczas którego młodzież została zapoznana z różnymi zagrożeniami, z jakimi może spotkać się podczas feryjnego wypoczynku oraz skutkami prawnymi nieodpowiedzialnego zachowania się.

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej