Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

PARTNERZY SZKOŁY W DZIAŁANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

STRAŻ MIEJSKA

Współpraca ze Strażą Miejską w Rabce Zdroju ma już kilkuletnią tradycję. W każdym turnusie gościmy u siebie Pana Komendanta Kazimierza Zapałę, który niestrudzenie radzi i przypomina naszym uczniom o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w różnych miejscach, w których mogą się znaleźć. Radzi jak zachować się w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach oraz jak pomagać innym - potrzebującym pomocy. Sposób przekazywania wiedzy, nagradzanie upominkami sprawia, że prelekcje prowadzone przez Pana Komendanta cieszą się u uczniów dużą popularnością i na długo pozostają w ich pamięci.

 

STRAŻ POŻARNA

Szkoła to bezpieczne miejsce, ale i tutaj może zaistnieć niebezpieczeństwo pożaru czy innego zdarzenia losowego. Co należy zrobić, aby czuć się bezpiecznie w szkole, domu i na ulicy radzą naszym uczniom strażacy z Jednostki Ratownictwa Gaśniczego w Rabce Zdroju - p. Kamil Styrczula i p.  Wojciech Obajtek. Szczególną uwagę zwracają na właściwe zachowanie w czasie pożaru, powodzi, wypadku drogowego i zabaw na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

Przypominają jak właściwie powiadomić odpowiednie służby ratownicze o wypadku, jakie niezbędne informacje trzeba podać, aby ułatwić ratownikom jak najszybsze dotarcie na miejsce zdarzenia. Strażacy przestrzegają przed wpadaniem w panikę, która może być przyczyną niepotrzebnych  i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczych. Proszą uczniów, aby nie niszczyli sprzętu przeciwpożarowego na terenie szkoły i wokół niej, gdyż ten sprzęt może być kiedyś bardzo potrzebny. 

 

POLICJA

Każdy uczeń musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną i w związku z tym musi znać zasady postępowania w różnych miejscach, czy w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń jakie mogą w nich wystąpić. W tych działaniach profilaktycznych szkoła na szczególną pomoc może liczyć ze strony p. Anny Martuszewskiej funkcjonariusza Policji z Komisariatu w Rabce-Zdroju.

Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się prelekcje na temat czynów zabronionych (wg KK) oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. W czasie takich spotkań uczniowie mają również możliwość uzyskania informacji na temat instytucji pomagających osobom pokrzywdzonym. Taki wykaz instytucji znajduje się również na gazetce szkolnej Samorządu Uczniowskiego.

 

SŁUŻBA ZDROWIA

Aby praca nauczycieli i wychowawców szkoły sanatoryjnej przynosiła spodziewane efekty konieczna jest dobra współpraca ze służbą zdrowia. Przez lata działalności szkoły i sanatorium wspólnie zostały wypracowane sposoby przekazywania informacji medyczno-pedagogicznych o uczniach-pacjentach. Zgromadzona wiedza o dziecku pozwala na szybkie podjęcie działań terapeutycznych  Zajęcia realizowane poza obrębem szkoły lub wymagające większego wysiłku są konsultowane z lekarzami prowadzącymi. Bliskość szkoły i oddziałów szpitalnych pozawala na codzienne rozmowy z personelem medycznym na tematy dotyczące uczniów-pacjentów. W ważnych sprawach dotyczących dzieci zbiera się zespół terapeutyczny -lekarz,  pielęgniarka oddziałowa, dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawca. Na koniec turnusu służba zdrowia przedstawia swoje propozycje ocen z zachowania uczniów. Do tego celu służy zeszyt „zachowanie uczniów”. Personel medyczny uczestniczy również w życiu szkoły przez udział w szkolnych imprezach i uroczystościach.

  

GOPR

W ramach wakacyjnej akcji „Bezpieczne Góry”- odbywają się spotkania z ratownikami GOPR-u,  w ich siedzibie na ul. Podhalańskiej. W programie zajęć są: zajęcia na terenie GOPR-u oraz wspólne wyjście na górę Maciejowa. Na terenie siedziby dzieci słuchają krótkiej prelekcji dot. pracy ratowników w terenie oraz podstawowych zasad poruszania się w górach po szlakach turystycznych. Po prelekcji odbywają się zajęcia terenowe. Dużą atrakcją dla dzieci jest możliwość jazdy na quadach w asyście ratownika oraz możliwość wspinania się na ściankę w pełnym stroju wspinaczkowym.  Dla wielu dzieci jest to pierwsza taka możliwość skorzystania z tego typu atrakcji i przełamania swoich lęków i obaw. Odbywają się również zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy w górach. Dzieci są świadkami symulowanej akcji ratunkowej z użyciem topoganu, skutera i samochodu ratunkowego.  Na polanie góry Maciejowej uczniowie biorą  udział w pogadance i zajęciach terenowych z pierwszej pomocy medycznej: złamanie nogi, omdlenia, ukąszenia (dzieci  jako pozoranci) oraz uczą się jak prawidłowo wezwać pomoc.

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej