Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  2. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  3. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotnej

 

ZABAWY Z WODĄ

29.03.2012 maskotka projektowa nie wiedziała, do której klasy ma się udać bo w każdej klasie tyle sie działo… Wszyscy uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w zajęciach w ramach Projektu Comenius „Wirtualny Świat Wody”.

W jednej klasie dzieci oglądali film edukacyjny pt  „Krążenie wody w przyrodzie” i „Rośliny wodne”, z którego dowiedziały się o obiegu wody w przyrodzie oraz wykorzystywaniu wody w różnych dziedzinach życia: w transporcie, przemyśle, życiu codziennym człowieka i zwierząt. Poznały różne rośliny, które żyją tylko w wodzie. W drugiej klasie zapoznały się w właściwościami leczniczymi wód mineralnych oraz degustowały je (Szczawa I, Szczawa II, Hanna, Dzidzilla) Zdecydowanie najbardziej wszystkim uczniom smakowała woda Hanna. Następnie układały hasła mówiące o konieczności oszczędzania wody i dbania o czystość środowiska wodnego. Efektem pracy był plakat z najciekawszymi hasłami.

W trzeciej klasie uczniowie wykorzystywali doświadczenia z wodą. Obserwacje przebiegały pod hasłem „Woda bezcenny skarb”.  Pod mikroskopami uczniowie obserwowali krople wody z kranu i z kałuży.  Sprawdzali również jak woda „wędruje” w roślinach, wstawiając do słoika z barwioną wodą łodyżkę selera. Samodzielnie, wykorzystując zgromadzony materiał (butelki, kamienie, gazę) zbudowali „mini” oczyszczalnię wody. Przeprowadzone doświadczenie pogłębiły wiadomościami uczniów na temat wody jako środowiska życia.

W kolejnej klasie odbyła się prezentacja multimedialna pt „Woda i jej znaczenie”, która uświadomiła uczniom w jakich zbiornikach występuje woda (naturalne: jezioro, rzeka, morze, staw ,źródło i zbiorniki sztuczne np., zapory wodne i baseny) Uczniowie zapoznali się również z wieloma gatunkami zwierząt wodnych.

 

Efektem całodziennych zadań było wykonanie prac plastycznych pt " Życie w akwarium” oraz „Kropelkowe stworki i potworki” Uczniowie z uśmiechem na ustach aktywnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach i chcieli aby ten dzień się nie skończył.

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej