Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

  1. Motywowanie do osiągania sukcesów - pomoc w odkrywaniu mocnych stron, zachęcanie każdego do wysiłków, stwarzanie możliwości osiągania sukcesów 

 

"Ja się wcale nie chwalę'
ja po prostu mam talent"

Chętni uczniowie i uczennice naszej szkoły co turnus prezentują swoje umiejętności artystyczne w programie „Mam Talent” organizowanym przez  Samorząd Uczniowski. Bardzo często są to talenty wokalne, muzyczne, taneczne, aktorskie, recytatorskie, zręcznościowe a także plastyczne.

Wszystkim artystom gratulujemy! 

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej