Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

  1. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły
  2. Relacje między uczniami-życzliwość i chęć pomocy

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W MOPS 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka grupa uczniów z ZSU odwiedza co roku pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju. Dzieci prezentują swój program artystyczny: piosenki, wiersze a także wręczają zrobione przez siebie upominki. Spotkanie często uatrakcyjnia występ zespołu góralskiego Rabcusie. Na zakończenie wszyscy wspólnie śpiewają kolędy i pastorałki. Radości i wzruszeniom nie ma końca. 

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej