Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

  1. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły
  2. Relacje między uczniami-życzliwość i chęć pomocy, udzielanie pomocy uczniom w kłopotach

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

„.. tylko jeden, niepasujący chromosom, a znaczy tak wiele...”

21 marca na całym świecie obchodzony jest Dzień Kolorowej Skarpetki, jako wyraz solidarności z osobami z Zespołem Downa.

W naszej szkole część tego dnia postanowiliśmy spędzić w sposób, który dzieci lubią najbardziej – na wspólnej zabawie, bo przecież to właśnie zabawa najlepiej integruje ludzi i łamie wszystkie bariery.

W organizację imprezy zaangażowali się uczniowie z III klasy gimnazjalnej. Pełnili funkcje sędziów poszczególnych rozgrywek, a także byli opiekunami grup, w skład których wchodzili uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. Do zabawy wykorzystaliśmy stare, niepotrzebne gazety, które z powodzeniem zastąpiły najróżniejsze sprzęty sportowe.. .Każda grupa miała do wykonania różnorodne zadania, m.in. wydzieranie z kolorowych kartek  skarpetek, chodzenie po arkuszach gazety jak po kamieniach w rzece, rzuty kulkami do celu i wiele innych.

Rozgrywki przebiegały w atmosferze sportowej rywalizacji, uwzględniającej jednocześnie zasadę „Fair play”.

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej