Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym 
  2. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  3. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  4. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotnej

STANDARD PIĄTY  

Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

  1. Organizuje się dodatkowe zajęcia ruchowe dla uczniów o różnym poziomie sprawności fizycznej (nie tylko uzdolnionych sportowo)

 

FESTIWAL WÓD MINERALNYCH

Wody mineralne to jeden z  niezbędnych elementów w trosce o zdrowie i urodę.  Pamiętano o tym w Uzdrowisku i w dniach 14-15 września zorganizowano Festiwal Wód Mineralnych. Impreza przebiegała również na wolnym powietrzu w pięknym Parku Zdrojowym  nieopodal  Szpitala Kardiologicznego.  Nasi wychowankowie wspólnie z wychowawcami włączyli się w to przedsięwzięcie i propagując aktywny styl życia przeprowadzili dla dzieci szereg imprez  rekreacyjno - sportowych , gier i zabaw z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz zawody i konkursy. Uciechy było co nie miara tym bardziej ,że na zwycięzców czekały nagrody , które wręczał   Dyrektor ds. lecznictwa „Uzdrowiska Rabka” dr Andrzej Walawski.

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej