Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym 
  2. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  3. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  4. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotne

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

 

20 października 2015 roku w ramach realizowanego w naszej szkole:  „MAŁOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI ZDROWOTNEJ”, Programu „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” oraz Programu „SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM” zorganizowane zostały warsztaty  „Żyjesz zdrowo – wygrywasz”. Głównym celem warsztatów  było zapoznanie uczniów   z czynnikami środowiskowymi przyczyniającymi się  do  powstawania nowotworów. Zajęcia integrowały uczniów, zachęcały do prawidłowego odżywiania i aktywnego trybu życia oraz unikania wszelkich używek.

W ramach współpracy międzyszkolnej na warsztaty zostali zaproszeni uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami  ze Szkoły dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Rabce Zdroju. Warsztaty rozpoczęły się od prelekcji na temat idei „EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM”. Podczas całego turnusu uczniowie przygotowywali się  do  warsztatów. Nauczyciele biologii prowadzili lekcje  na temat zaleceń „EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM”. Podczas rozwiązywania testów wychowankowie wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat zdrowia. Przeanalizowali negatywne konsekwencje podjętych decyzji  o paleniu papierosów, marihuany czy piciu alkoholu. Uczniowie oglądali także filmy edukacyjne na temat alkoholu, tytoniu oraz zdrowego odżywiania. W czasie zajęć plastycznych powstały ciekawe i pełne przesłań plakaty,  które zostały zaprezentowane na wystawie.

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej