Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

W dniu 12.03.2018 r. uczniowie ZSU wzięli udział w zabawach z chustą animacyjną. Zajęcia były okazją do zintegrowania grup. Zabawy przybierały różne formy, sprzyjały rozwijaniu kreatywności i zachęcały do współpracy w grupie. Wywołały uśmiech, spontaniczną aktywność i pobudzały do podejmowania wspólnych działań. 

Zapraszamy do galerii

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej