Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

17 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie uczniów klas V- VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum z asp. Anną Martuszewską z Komisariatu Policji w Rabce. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich. Na podstawie Ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich zostały omówione wybrane zagadnienia:  czyny karalne, demoralizacja i jej przejawy, kary i środki zapobiegawcze stworzone przez organy państwowe wobec nieletnich. Zdarza się, że młode osoby naruszają przepisy prawa, nie mając do końca świadomości swoich zachowań. Pani aspirant poruszyła problematykę przemocy i agresji wśród uczniów, także w aspekcie negatywnych zachowań w Internecie. Uczniowie  uwagą i zainteresowaniem wysłuchali prelekcji za co zostali pochwaleni przez p. Annę Martuszewską. Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych.

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej