Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

 1. Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym 
 2. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
 3. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
 4. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotne

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

 

ZDROWE ODŻYWIANIE

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do realizacji  MAŁOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie, którego celem jest przede wszystkim poznawanie siebie, zrozumienie, czym jest zdrowie, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości, rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych jak również przygotowanie się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenie zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej.

Październik to miesiąc pod hasłem - "Nie bądź niewolnikiem  jedzenia, wybierz zdrowie".

16.10.15r. pani Marta Kościelniak - terapeutka, zajmująca się pomocą uczniom z zaburzeniami odżywiania przedstawiła naszym wychowankom jakie są najważniejsze zasady zdrowego żywienia i jakie skutki somatyczne  i psychologiczne niesie ze sobą  nieodpowiednia dieta.  

 

OTO 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie.
 2. Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.
 3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w podstawie (na dole) piramidy.
 4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3–4 porcje mleka lub produktów mlecznych, takich jak jogurty, kefiry, maślanka, sery.
 5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględniaj też nasiona roślin strączkowych.
 6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.
 7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych.
 8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.
 9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę.
 10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody.

 

ŻYCZYMY POWODZENIA W WALCE ZE SWOIMI SŁABOŚCIAMI...

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej