Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym 
  2. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  3. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  4. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotne

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

 

„SZLAKIEM   PROMOCJI   ZDROWIA”

Dnia 14.04.2015 r. młodzież   naszego   Liceum   wzięła   udział  w    PROZDROWOTNYM PROGRAMIE   EDUKACYJNYM     pod hasłem    „SZLAKIEM   PROMOCJI   ZDROWIA” zorganizowanym przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie. Był to program skierowany do młodzieży, a każdy uczestnik otrzymał bezpłatny Certyfikat.

Zajęcia w ramach programu podzielone były na dwie części:

1.   Wykładowo -  teoretyczna,  w której poruszono tematy dotyczące profilaktyki zakażeń, zdrowego kręgosłupa, prawidłowej diety oraz skóry w okresie dojrzewania.

2.  Warsztaty w udzielaniu pierwszej pomocy, w czasie których uczniowie pod okiem fachowców doskonalili zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

W czasie trwania zajęć były również do dyspozycji uczestników różne stanowiska, na których można było ocenić postawę ciała, uczestniczyć w klasycznym masażu, dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej, BMI i spirometrii, zbadać tętno, RR i cerę wraz z doradztwem jej pielęgnacji.

Młodzież była bardzo zadowolona z przeprowadzonych warsztatów. Pozwoliły one  im utrwalić dotychczasową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, która powinna być jak najczęściej powtarzana zwłaszcza w formie zajęć praktycznych.

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej