Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym 
  2. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  3. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  4. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotne

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

 

WARSZTATY HIV/AIDS

30 listopada 2015r., jak co roku, w naszej szkole rozpoczął się cykl spotkań z uczniami II i III klasy gimnazjalnej dotyczący profilaktyki zakażeń HIV/AIDS. Podczas pierwszego spotkania, młodzież wysłuchała wykładu mgr Elżbiety Karnickiej, nauczycielki bibliotekarki i jednocześnie Edukatorki Krajowego Centrum ds. AIDS.

Długi, bo dwugodzinny wykład wzbogacony  był prezentacją „Ty wybierasz” oraz filmem (dot. namnażania HIV w organizmie) i dotyczył:

1.    Epidemiologii zakażeń HIV w Polsce na tle świata;
2.    Rysu historycznego epidemii HIV;
3.    Naturalnego przebiegu zakażenia HIV;
4.    Dróg zakażeń HIV;
5.    Sposobów unikania i minimalizowania ryzyka zakażenia HIV;
6.    Życia z HIV,
7.    Leczenia antyretrowirusowego;
8.    Testowania w kierunku HIV;
 
Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań prowadzącej.
 
Kolejne spotkania były prowadzone w formie warsztatów przez panią pedagog – mgr Annę Wojtyczko i panią psycholog Jadwigę Maciążek.
Uczniowie, wykonując rozmaite ćwiczenia, obalali mity  i ustalali prawdę, związaną z zagadnieniami HIV/AIDS oraz  ćwiczyli zachowania asertywne. Zapoznali się z autentycznymi historiami z życia osób HIV+, przedstawionymi w filmie „Życie pod murem”. Chętni uczniowie wykonali także plakaty.
Mamy nadzieję, że wybory dokonywane przez naszych uczniów dorosłym życiu będą  świadome i odpowiedzialne!
 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej