Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym 

 

DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA

Z tej okazji wszystkim pracownikom służby zdrowia w naszym placówce
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Dziękujemy za trud, dobre serce, ofiarność i zaangażowanie w działania na rzecz pacjenta.
Życzymy Wam osobistej satysfakcji z trudnej,
ale jakże potrzebnej pracy
oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

 

7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzone są dwa święta: Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia.Tradycyjnie już w naszej szkole w związku z tym świętem organizowana jest akademia, na którą zapraszamy pracowników  służby zdrowia. Uczniowie  przygotowują  program artystyczny. Piosenką i wierszem wyrażają  wdzięczność pracownikom medycznym za cierpliwość, wiedzę, sumienność i wrażliwość.

foto>>>

foto>>>

 

ŚWIATOWY DZIEŃ CUKRZYCY

Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest od 1991 roku 14 listopada – w urodziny odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga. Święto ma zwrócić uwagę na globalny wymiar cukrzycy, zwiększyć świadomość społeczną na temat tej choroby i promować właściwe działania profilaktyczne. w tym dniu p. doktor Anna Mrózek przedstawiła naszym uczniom prelekcję i film dydaktyczny na temat cukrzycy.

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej