Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  2. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  3. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotnej

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 

"Lasy to życie, chrońmy je”, pod takim hasłem przewodnim przebiegała akcja „Sprzątania Świata”, która odbyła się w dniach 16-17-18 września 2011 roku.  W ten sposób Fundacja „Sprzątanie Świata-Polska” i  Fundacja „Nasza Ziemia” włączyły się w  obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. Uczniowie naszej szkoły również dołączyli do tegorocznej akcji, podczas której pod opieką nauczycieli uprzątnęli teren lasu w okolicy szkoły. Głównym celem przeprowadzonej akcji było zmienianie świadomości człowieka, szczególnie ludzi młodych i zachęcanie ich do zwrócenia szczególnej uwagi na  czystość otoczenia, w którym odpoczywają. Chodzi o to, by pewne przyjazne naturze zachowania stały się normą.  Wchodząc do lasu, odpoczywając na polanie, czy idąc szlakiem turystycznym nie wolno zapominać zabrać ze sobą pustych opakowań po jedzeniu czy butelek po napojach. Takie postępowanie daje innym możliwość odpoczynku na nieskażonym łonie natury. Jeśli w czasie letnich i jesiennych wędrówek natkniemy się na dzikie wysypiska – należy zgłosić je w najbliższym nadleśnictwie lub urzędzie gminy. Warto również zabierać ze sobą pusty worek na śmieci lub reklamówkę, w którą można zapakować odpadki pozostawione przez nieodpowiedzialnych turystów.

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej