Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym 

 

STOP DOPALACZOM

Uczniowie klas I-III gimnazjum z naszej Szkoły wykonali prace plastyczne (plakaty) na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny zainicjowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania nowych substancji psychoaktywnych. Plakaty zostały wykonane, także w ramach Małopolskiego Programu Zdrowotnego, który realizuje nasza Szkoła.

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej