Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  2. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  3. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotnej

 

ALARM SMOGOWY

W grudniu 2015 odbył się I etap akcji mającej na celu zwiększyć wśród dzieci i młodzieży świadomość na temat przyczyn powstawania smogu, jego szkodliwego wpływu na zdrowie i metod walki z tym zjawiskiem. W akcji uczestniczyły dzieci przebywające w Szpitalu Uzdrowiskowym "Olszówka". Zajęcia zostały przeprowadzone we współpracy z Zespołem Szkół Uzdrowiskowym oraz organizacją społeczną Rabczański Alarm Smogowy. Finałem pogadanki było ogłoszenie konkursu plastycznego z nagrodami - uczestnicy mieli za zadanie przygotować dowolną techniką prace ukazujące, jak dbać o zdrowe powietrze.

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej