Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

  1. Motywowanie do osiągania sukcesów - pomoc w odkrywaniu mocnych stron, zachęcanie każdego do wysiłków, stwarzanie możliwości osiągania sukcesów 

SPOTKANIE Z MISTRZEM

Dzieci przebywające w ramach programu leczenia otyłości w Sanatorium "Uzdrowisko Rabka S.A." spotkała  wielka atrakcja - spotkanie z mistrzem świata w kick boxingu Łukaszem Jaroszem. Dzięki jego uprzejmości grupa dzieci mogła usłyszeć słowa zachęty do czynnego wypoczynku  i życzenia powodzenia na przyszłość. Łukasz Jarosz przekonywał, że zmiana zaczyna się w naszej głowie i tam właśnie budujemy motywację, determinacje i siłę do tego by nie stracić nadziei. Zmiana zawsze jest możliwa jeżeli bardzo tego chcemy! Powodzenia i do zobaczenia!

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej