Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  2. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  3. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotnej

 

PRZEDSTAWIENIE ŻYJMY ZDROWO

W dniu 02.07.2015 roku,  odbyło się przedstawienie teatralne pt. ,,Śpiąca królewna- wersja współczesna", w którym brały  oddział dzieci z oddziału drugiego przebywające na leczeniu w naszej placówce. Myślą przewodnią całego przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację zdrowych produktów, poczucia humoru, jak również rozwijanie swoich talentów i zainteresowań. Przedsięwzięcie miało na celu skoordynowanie działań w ramach realizacji zadań programów ,,Promocji zdrowia", Socrates- Comenius", jak również kółek zainteresowań: teatralnego, muzycznego, plastycznego i ekologicznego, które działają w naszym ośrodku i wymagało zaangażowania wielu osób. Warto podkreślić, że spektakl bardzo się podobał, dostarczył wielu wrażeń, humoru i przyniósł wiele radości zarówno dzieciom, jak i opiekunom i na koniec otrzymał podziękowanie w postaci gromkich braw jak i pozytywnych recenzji.

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej