Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

  1. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów - zapobieganie przemocy fizycznej i psychicznej

STANDARD PIĄTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

  1. Nauczyciele lub inni pracownicy szkoły systematycznie nadzorują miejsca, w których przebywają uczniowie
  2. Dokonuje się okresowej oceny warunków bezpieczeństwa w szkole i analizy wypadków uczniów i pracowników oraz ich przyczyn
  3. Prowadzona jest edukacja uczniów do bezpieczeństwa
 
 
DZIEŃ DZIECKA
 
Od kilku lat nasza szkoła organizuje  DZIEŃ DZIECKA  połączony z DNIEM BEZ PRZEMOCY. Ten wyjątkowy dzień uatrakcyjniają takie wydarzenia:
 
- zajęcia nt. agresji i przemocy,
- film edukacyjny, pt.: „Owce w sieci”,
- prelekcja pracowników GOPR-u, Policji i Straży Miejskiej,
- ścianka wspinaczkowa,
- zabawy z chustą animacyjną,
- konkurs plastyczny „Świat bez przemocy” oraz liczne gry, zabawy i mecze sportowe.
 
Wszystko to ma na celu pogłębianie wiedzy dotyczącej sposobów walki z przemocą oraz zaszczepienia potrzeby twórczego i aktywnego spędzania czasu.
 
 
 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej