Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce
 
STANDARD PIĄTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

 1. Uczniowie są systematycznie uczeni zasad udzielania pierwszej pomocy
 2. Omawia się na zebraniach rodziców sprawy zapobiegania urazom u ich dzieci
 3. Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w urazach i stanach zagrożenia życia
 4. Apteczki pierwszej pomocy w szkole są dostępne 
 
 
PIERWSZA POMOC
 
Wspaniali ratownicy z klasy III ukończyli szkolenie!
Kolejna grupa naszych uczniów ukończyła szkolenie w ramach prowadzonej już od wielu lat w naszej szkole akcji „Ratujemy i uczymy ratować”.
 
Podczas 5 spotkań, uczniowie nauczyli się:
 1. Oceniać stan  osoby poszkodowanej.
 2. Prawidłowo wzywać  pomoc.
 3. Zabezpieczać  poszkodowanego.
 4. Postępowania z osobą;
 • przytomną (zebranie wywiadu)
 • nieprzytomną oddychającą (pozycja boczna ustalona),
 • nieprzytomną bez oddechu (czynności resuscytacyjne).

Nowym elementem szkolenia jest wprowadzenie  postaci z książki „Mali bohaterowie” Barbary Gawryluk, która z uwagą wysłuchała historii małych bohaterów, żeby nikt nie miał wątpliwości, że dzieci w sytuacjach zagrożenia potrafią reagować dorośle, dojrzale i odpowiedzialnie. Certyfikaty udziału w szkoleniu wręczyły; pani wizytator Kuratorium Oświaty mgr Dorota Słońska-Halczak i dyrektor ZSU mgr Urszula Dec-Palarczyk. 

foto>>>   

foto>>>

bijemy rekord w jak największej liczbie osób prowadzących resuscytację krążeniowo-oddechową

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej