Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

  1. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena
  2. Motywowanie do osiągania sukcesów - podejście do ucznia jako człowieka 

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA 

20 listopada po raz pierwszy w Polsce obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.  Z wnioskiem o ustanowienie takiego dnia wystąpił Rzecznik Praw Dziecka-Marek Michalak, a uchwałę w tej sprawie podjął  7 listopada Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.  

W tym dniu przypada też 25 rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie  Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego oprawa dziecka – KONWENCJI  O PRAWACH DZIECKA. 

Zajęcia i lekcje w naszej szkole rozpoczęły się od odczytania listu Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka skierowanego do  uczniów, nauczycieli i rodziców. W czasie tych zajęć uczniowie mieli możliwość dokładniejszego poznania swoich praw oraz dokumentów gwarantujących te prawa.

Uczniowie kl. I-III w formie plastycznej przedstawili swoje prawa do nauki, zabawy, ochrony zdrowia, wyrażania emocji, pomocy ze strony dorosłych. Uczniowie kl. IV-VI  oraz gimnazjum analizowali przysługujące im prawa  i pisemnie zobowiązali się do ich przestrzegania teraz i w przyszłości. Każdy z uczniów otrzymał kartkę z informacją gdzie szukać pomocy w sytuacji  łamania ich praw.

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej