Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

  1. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena
  2. Motywowanie do osiągania sukcesów - podejście do ucznia jako człowieka 

WIZYTA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Czekaliśmy, czekaliśmy …i doczekaliśmy się. W piątek 20 czerwca 2014 r. przybył do nas wyjątkowy gość. Rzecznik Praw Dziecka, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Minister Marek Michalak. Przywitaliśmy  się bardzo serdecznie. Pan minister jest przyjacielem dzieci, niezwykle ciepły i otwarty. Trema szybko gdzieś uciekła i spotkanie przebiegało w życzliwej pełnej serdeczności atmosferze. Młodzież przedstawiła krótki program składający się ze scenek obrazujących prawa dziecka przeplatanych słonecznymi piosenkami, a na zakończenie wysłuchaliśmy mini koncertu na skrzypcach w wykonaniu Adama Nurka. Pan minister w swoim wystąpieniu docenił nasze starania mówiąc „Nic nie muszę poprawiać, tak mądrze i rozsądnie mówiliście o prawach dziecka”. Chwilę rozmawialiśmy o różnych sprawach dotyczących dzieci, otrzymaliśmy również prezenty od Pana Rzecznika za co pięknie podziękowaliśmy. Minister zwiedził naszą szkołę, wystawę prac konkursowych „Order Uśmiechu – Darem Serca”  i wpisał się do Kroniki a następnie udał się razem z panią dyrektor do naszych kolegów w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. W czasie wizyty pana Marka Michalaka towarzyszyła mu pani Mariola Burcan przewodnicząca Rady Muzeum Orderu Uśmiechu i Kawaler Uśmiechu.

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej