Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD PIĄTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

  1. Prowadzona jest edukacja uczniów do bezpieczeństwa
  2. Omawia się na zebraniach rodziców sprawy zapobiegania urazom u ich dzieci

 

OGÓLNOPOLSKA AKCJA "WYPADKI  NA DROGACH - POROZMAWIAJMY"

19 listopada odbył się w naszej szkole apel okolicznościowy poświęcony pamięci ofiar wypadków drogowych. Apel miał charakter profilaktyczny i wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Prezentacja multimedialna zastała przygotowana przez bibliotekarza szkolnego i pedagoga. Tegoroczna akcja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Program akcji zachęcił dzieci i młodzież do dyskusji i refleksji dotyczącej  współodpowiedzialności za bezpieczeństwo.

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej