Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  2. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  3. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotnej

 

DZIEŃ ZIEMI

22 Kwiecień Dzień Ziemi w ZSU w Rabce 

Założeniem ideowym cyklu spotkań: NIE MA KULTURY BEZ PRZYRODY było zwiększenie  świadomości  ekologicznej dziecka, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska oraz promowanie i nagradzanie dokonywania właściwych wyborów korzystnych dla zachowania zdrowia. Podczas  zajęć dzieci miały okazję wykazać się umiejętnościami i wiedzą na temat ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu. W pierwszym dniu dzieci wysłuchały piosenki „Moja Planeta”, „Zostawcie nam” oraz opowiadania  Zofii  Rokity  „Cudowny Las”. Redagowały prośby Ziemi do Człowieka w formie hasła, wierszyka, rymowanki. W drugim dniu uczniowie uczestniczyli w wycieczce na Krzywoń. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, to właśnie tu można zwiedzić ścieżkę edukacyjno-rekreacyjną. Podczas trzeciego dnia zorganizowano warsztaty plastyczne. Zadaniem uczestników było przedstawienie wylosowanego hasła promującego ochronę środowiska w najbliższym otoczeniu za pomocą wybranej techniki. Spotkanie uatrakcyjnił koncert "Gadająca łąka" w wykonaniu zespołu ATMAN oraz fragmenty utworów literackich czytane przez  młodzież: "Posłuchajcie tej prośby", "Chora rzeka", "Może zobaczymy..."

W kolejnym dniu spotkań: ZIEMIA DOMEM I OGRODEM CZŁOWIEKA, ROŚLIN I ZWIERZĄT! młodzież uczestniczyła w konkursie wiedzy "Żyj w zgodzie z naturą, nie zwlekaj! Podczas zajęć uczniowie próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie "Czy jestem człowiekiem ekologicznym?". Podjęli próbę oddzielenia złych zachowań od prawidłowych oraz zadeklarowali konkretne zobowiązania w tym zakresie.

Cykl spotkań z przyrodą zakończono zebraniem i usystematyzowaniem zdobytej wiedzy. Młodzież zaprojektowała i wykonała plakaty zachęcające do ochrony środowiska. Z wykonanych prac zorganizowano wystawę:  ŚWIĘTO ZIEMI W TWÓRCZOŚCI MAŁYCH ARTYSTÓW.

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej