Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

  1. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły
  2. Relacje między uczniami-życzliwość i chęć pomocy, udzielanie pomocy uczniom w kłopotach
  3. Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły
  4. Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły - pomysły rodziców 

 

POMAGAMY INNYM

Od wielu lat nasza szkoła bierze udział w akcjach charytatywnych, w których uczestniczy cała społeczność szkolna - uczniowie i nauczyciele. Jest to akcja "Góra Grosza" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, której organizatorem i jest Towarzystwo "Nasz Dom", a jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom w domach dla dzieci.

Współpracujemy również z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty". 

Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia Stowarzyszenie SURSUM CORDA zwraca się z prośbą o włączenie się do akcji "Dajemy Dzieciom Nadzieję".   Nasze zadanie polega na rozprowadzeniu Świątecznych Kartek Dobroczynnych.

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej