Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  2. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  3. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotnej

 

WYKONANIE FILTRA DO WODY

W ramach europejskiego projektu Comenius uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Bogusławy Tejzy i Sylwii Koperniak opracowali projekt filtra wodnego, a następnie wykonali i przetestowali filtr. Do produkcji wykorzystano: plastikową butelkę, piasek, kolorowy żwir, watę oraz węgiel aktywowany.

Uczniowie gimnazjum pod opieką pani Sylwii Koperniak wykonali plakaty w języku polskim i angielskim pt. „10 kroków jak oszczędzać wodę?”, ulotkę „Jak oszczędzać wodę?” oraz prezentacje multimedialne o ochronie wody, przyczynach i skutkach zanieczyszczeń oraz oszczędzaniu wody w warunkach domowych.

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej