Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym 
  2. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  3. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  4. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotne

 

ARS CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?

Wdrażany program w sposób kompleksowy odnosi się do profilaktyki uzależnień, wykorzystując w swoich założeniach wartości wyznawane przez młodych ludzi. Tytuł nawiązuje do łacińskiego słowa „ARS” czyli SZTUKA i stanowi równocześnie symbol programu.  Nawiązanie, rozwój i trwanie relacji miłości jest swoistą sztuką i wymaga działania, umiejętności, dojrzałości. Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia. Struktura programu oparta jest na 3 częściach:

część I - Ars vivendi – sztuka życia,
część II - Ars amandi – sztuka kochania,
część III- Ars generandi – sztuka rodzenia.

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej