Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym 
  2. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  3. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  4. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotne

 

EUROPEJSKI DZIEŃ WITAMINY

21 marca 2014r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, w ramach realizacji Europejskiego Programu Comenius, przygotowali konkurs wiedzy o krajach europejskich. Każda klasa, do dnia konkursu, miała do zrealizowania zadania, których prezentacje miały miejsce w Dniu Witaminy. Uczniowie wszystkich klas wykazali ogromną inwencję twórczą: były małe scenki teatralne, prezentacje multimedialne, quizy oraz plansze z informacjami o krajach biorących udział w programie - Czechy, Włochy, Turcja i Wielka Brytania.  Punktem kulminacyjnym było przygotowanie zdrowej potrawy charakterystycznej dla danego kraju i oczywiście degustacja. Miła atmosfera i wzajemna życzliwość w ocenie – to przecież konkurs - powodowała, że uczniowie wraz z panią dyrektor Urszulą Dec - Palarczyk i nauczycielami dobrze się bawili.

 

Zwyciężyli uczniowie klasy II - w nagrodę otrzymali talon na „Coś smacznego i zdrowego”.

scenariusz warsztatów

       

          

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej