Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym 
  2. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  3. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  4. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotne

 

ODŻYWIAJ SIĘ Z GŁOWĄ

Dnia 5 października w LO przy ZSU w Rabce odbyły się zajęcia poświęcone Zdrowemu odżywianiu, które poprowadziła pani mgr Ewa Maciejewska. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą zasad prawidłowego odżywiania się oraz skutków złych nawyków żywieniowych. Na podstawie zdobytych wiadomości uzupełniali karty pracy oraz test o zdrowym żywieniu. Na zakończenie zajęć młodzież obejrzała film pt. Anoreksja i bulimia. Efektem działań było przygotowanie gazetki informacyjnej dotyczącej ww. zagadnień.

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej