Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

  1. Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym 
  2. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej
  3. Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej
  4. Uczniowie mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotne

 

„MAM HAKA NA RAKA”

„Mam Haka na Raka” to Ogólnopolski Program dla Młodzieży, którego ideą jest zaangażowanie młodych ludzi do kształtowania postaw prozdrowotnych dorosłych Polaków. Program skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. Uczniowie prowadzą działania edukacyjne wśród społeczności lokalnej i zachęcają do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wykrycia nowotworu oraz promują ideę Dni Otwartych w Centrach Onkologii. W finale programu projektują zaś kampanię społeczną, która będzie emitowana w mediach na terenie całego kraju. Tegoroczna 7. edycja programu poświęcona jest nowotworom układu chłonnego - chłoniakom.

 

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej