Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

        

1 października odbyło się uroczyste świętowanie setnych urodzin Druhny Harcmistrz Zofii Sułek. Na jubileusz przyjechali do Krakowa instruktorzy NS z całej Polski. Nasza drużyna również dołączyła życzenia przesyłając je wraz ze zdjęciami dokumentującymi zbiórki. Wszystko zamieszczono w pamiątkowym albumie, który wręczono Druhnie Zosi.

Phm. Ewa Kotarba

                

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej