Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

              

Zdobywamy sprawności przyrodnicze, więc 10 października wyruszyliśmy szlakiem Jesiennego Rajdu Drużyn NS na Kudłacze. Patrol złożony z najstarszych przedstawicieli drużyny pokonał trasę w deszczu, co wcale  nie przeszkodziło nam w rozwiązywaniu zaszyfrowanych zadań. Musieliśmy wykonać zielnik, rozwiązać krzyżówkę przyrodniczą, ułożyć jesienne przysłowia z rozsypanki wyrazowej, podać nazwy zwierząt i roślin chronionych w Polsce oraz napisać nazwy grzybów jadalnych i trujących. Ostatnie zadanie polegało na spisaniu naszych własnych zasad zachowania się w lesie. Właściwie to zadanie przedostatnie, ponieważ zobowiązano nas po powrocie do Rabki do zasadzenia w pobliżu szkoły jakiegoś drzewa.  Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem.
Sprawność "Przyrodnika” zdobyta!!! 


                  

            

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej