Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

ZUCHOWE SPOTKANIA

Zbiórki są dla zuchów formą spędzania wolnego czasu po zajęciach lekcyjnych, a także okazją do rozwoju duchowego, społecznego, intelektualnego i fizycznego. Zuchy – podczas zajęć organizowanych na zbiórkach- mają okazję do rozwijania nie tylko swoich umiejętności, ale także zainteresowań. Na nich poznają prawo zucha, zdobywają różne sprawności, odwagi, koleżeństwa, samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych. Zuchy uczą się nowych pląsów, okrzyków, zasad musztry oraz znaków dyscyplinujących.

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

22 lutego to data, która towarzyszy każdemu  zuchowi i harcerzowi od początku jego harcerskiej drogi. W tym dniu, każdy z nas kieruje swoje myśli ku innym bratnim duszom, dziękując im za obecność, przyjaźń i wspólną służbę. Ta wyjątkowa data to Dzień Myśli Braterskiej.

Również zuchy z naszej gromady hucznie odchodziły swoje święto.

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej